Muzyka użytkowa i muzykalność Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Applied music and musicianship)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Actor Musicianship BA (Hons)
(Rose Bruford College)
- 5% 0% £23000 153 - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne umiejętności muzyczne BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- 0% 16% £14750 £15250 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne muzykowanie - klawisze CertHE
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne umiejętności muzyczne - wokal CertHE
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne umiejętności muzyczne - wokal BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Muzykalność aktora MA (PG)
(Rose Bruford College)
- - - £23000 - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne muzykowanie - klawisze BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne muzykowanie - gitara CertHE
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne muzykowanie - gitara BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne muzykowanie - bas CertHE
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne umiejętności muzyczne - perkusja BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne muzykowanie - bas BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne umiejętności muzyczne - perkusja CertHE
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne muzykowanie - inne instrumenty BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne umiejętności muzyczne CertHE
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne muzykowanie - inne instrumenty CertHE
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £14750 £15250 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Muzyka użytkowa i muzykalność

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Muzyka użytkowa i muzykalność, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Muzyka użytkowa i muzykalność

  • umiejętność czytania i pisania muzyki
  • umiejętności słuchania
  • umiejętności wykonawcze
  • umiejętności kompozytorskie
  • Umiejętności improwizacyjne
  • umiejętności produkcji muzycznej
  • świadomość biznesowa
  • Umiejętności dydaktyczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Muzyka użytkowa i muzykalność wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Muzyka użytkowa i muzykalność (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Muzyka użytkowa i muzykalność w Anglia Ruskin University

30% Specjaliści inżynierii
25% Zawody związane ze sprzedażą
15% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10%

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Muzyka użytkowa i muzykalność. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.