Administracja publiczna Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Public administration)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
De Montfort University 57% 0% 10% £14250 115 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 57% 0% 10% £18700 115 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of York 57% 0% 10% £18240 115 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 57% 0% 10% £26383 115 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 57% 0% 10% £13750 115 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 57% 0% 10% - 115 Birmingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham 57% 0% 10% - 115 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 57% 0% 10% - 115 Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of the West of Scotland 57% 0% 10% - 115 Paisley Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 57% 0% 10% - 115 Exeter Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Portsmouth 57% 0% 10% - 115 Portsmouth Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Leeds 57% 0% 10% - 115 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ulster University 57% 0% 10% - 115 Coleraine Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Huddersfield 57% 0% 10% - 115 Huddersfield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham 57% 0% 10% - 115 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 57% 0% 10% - 115 Huddersfield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Administracja publiczna online.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • MA Political Science v/s MA Public Administration I SOL Updates
  1/4
 • WHAT CAN I DO WITH A PUBLIC ADMINISTRATION MAJOR?
  2/4
 • Public Administration Bachelor's Degree - George Mason University
  3/4
 • Master’s in Public Administration: Student Experience
  4/4

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Administracja publiczna (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24168 £23490 £28242
Zakres 25-75 percentyla £20009 - £28338 £17512 - £29442 £21427 - £37533

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24639 £24704 £30219
Zakres 25-75 percentyla £20826 - £28317 £19319 - £30889 £23353 - £39742

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Administracja publiczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Administracja publiczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Administracja publiczna

 • Samorządy lokalne i państwowe
 • instytucje oświatowe
 • Sektor prywatny Organizacje non- profit

Specjalizacje w ramach Administracja publiczna

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Sprawy międzynarodowe
 • Dziedzina zdrowia
 • wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
 • rozwój miast
 • systemy transportowe

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Administracja publiczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Administracja publiczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Administracja publiczna w Anglia Ruskin University

35% Zawody podstawowe
25% Zawody związane z usługami ochronnymi
10% Zawody administracyjne
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawody związane z obsługą klienta
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Rozkład ocen

Studenci Administracja publiczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Administracja publiczna

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Administracja publiczna.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Administracja publiczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Public Administration - MPA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Doctor of Public Administration - DPA

Średnia wynagrodzeń absolwentów Administracja publiczna wyniosła £24168 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £23490 3 lata po ukończeniu studiów i £282425 lat po ukończeniu studiów.

Administracja publiczna i zarządzanie na De Montfort University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 57 na 100 punktów wśród 18 respondentów.