Język angielski Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Portuguese language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 90% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 86% 4% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 85% 5% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 81% 1% 4% £24700 160 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 0% 2% £79290 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 81% 3% 3% £20100 163 Bristol Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 182 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 81% 1% 4% £24700 156 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 176 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 92% 5% 2% £79290 179 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 81% 1% 4% £20100 161 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 5% 4% £23100 180 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 5% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 81% 4% 1% £20100 162 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 202 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 81% 1% 4% £24700 164 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 5% 4% £23100 180 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 3% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 81% 1% 4% £20100 157 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 187 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 82% 1% 4% £20100 151 Bristol Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 175 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 73% 0% 5% £8190 153 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 182 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 204 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 84% 0% 5% £8190 204 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University College London 71% 0% 5% £23300 160 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 90% 0% 5% £17400 143 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 71% 5% 5% £19450 133 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 5% 2% £79290 196 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 5% 0% £23100 161 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 71% 5% 5% £23300 179 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 90% 0% 0% £17400 137 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 73% 5% 9% £16850 95 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 73% 5% 9% £16850 95 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 71% 0% 0% £19450 145 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 184 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 83% 0% 2% £79290 202 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 85% 5% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 85% 5% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 81% 1% 4% £20100 160 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 84% 0% 10% £79290 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 5% 5% £79290 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 71% 0% 0% £19450 123 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 5% 5% £79290 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 5% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 93% 3% 5% £19500 139 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 5% 5% £79290 210 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 5% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 5% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 182 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 77% 5% 10% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 93% 10% 0% £20000 134 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 76% 5% 10% £21260 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 74% 5% 5% £23300 174 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 76% 5% 10% £21260 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 74% 5% 5% £23300 174 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 79% 0% 0% £19450 139 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 69% 5% 10% - 147 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 69% 5% 10% - 147 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 86% 4% 2% - 197 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 85% 5% 2% - 190 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 85% 5% 2% - 190 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 85% 10% 7% - 155 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 85% 10% 7% - 155 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 81% 3% 3% - 163 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 70% 3% 4% - 155 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 91% 5% 10% - 167 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 92% 5% 2% - 179 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 81% 4% 1% - 162 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 81% 4% 1% - 162 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 81% 4% 1% - 162 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 81% 1% 4% - 164 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 73% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 84% 0% 5% - 204 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 71% 0% 10% - 154 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 5% 2% - 196 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 5% 0% - 161 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 80% 5% 2% - 197 Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Liverpool 80% 0% 0% - 134 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 68% 5% 10% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 74% 0% 5% - 105 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 68% 0% 0% - 138 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 72% 5% 5% - 155 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 84% 5% 10% - 138 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 78% 5% 10% - 150 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 85% 5% 2% - 190 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 74% 5% 10% - 156 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 74% 5% 10% - 156 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 68% 0% 15% - 166 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 76% 5% 10% - 171 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 89% 5% 2% - 188 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 93% 3% 5% - 139 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 93% 3% 5% - 139 Manchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Nottingham 79% 5% 5% - 182 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 81% 5% 4% - 155 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 85% 0% 15% - 151 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 74% 5% 5% - 174 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 74% 5% 5% - 174 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 74% 5% 5% - 174 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 77% 5% 4% - 156 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 72% 5% 4% - 150 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 79% 0% 0% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 77% 5% 4% - 156 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
19 Język angielski Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • The Portuguese Language and What Makes it Intriguing
  1/2
 • The Sound of the European Portuguese language (UDHR, Numbers, Greetings, Words & Sample Text)
  2/2

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
90 /100
18628 studentów Język angielski w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Język angielski (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23836 £24448 £27795
Zakres 25-75 percentyla £20256 - £27416 £18041 - £31424 £20219 - £36975

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23342 £26856 £31410
Zakres 25-75 percentyla £20106 - £26830 £21657 - £33896 £25064 - £44008

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język angielski

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język angielski, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Język angielski

 • Usługi biznesowe
 • Działalność charytatywna
 • Sektor medialny
 • Muzea i biblioteki
 • Sektor administracji publicznej
 • Instytucje dydaktyczne
 • Sektor turystyczny
 • Sektor transportu i logistyki

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język angielski wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Język angielski (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język angielski w Queen's University of Belfast

25% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Zawody administracyjne
10% Zawody związane z usługami ochronnymi
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści z dziedziny prawa
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Język angielski

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Język angielski.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Język angielski obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Research - MRes
 • Master of Arts - MA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Letters - MLitt

Średnia wynagrodzeń absolwentów Język angielski wyniosła £23836 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24448 3 lata po ukończeniu studiów i £277955 lat po ukończeniu studiów.

Francuski i portugalski na University of Southampton otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 16 respondentów.