Języki perskie Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Persian languages)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 176 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 69% 0% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 69% 2% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Persian Lessons: Jobs 1
  1/2
 • Learn Persian or Sanskrit at the Language Centre, SOAS, University of London
  2/2

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Języki perskie (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24000 £20778 £27065
Zakres 25-75 percentyla £20000 - £30000 £13333 - £28481 £19387 - £35484

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Języki perskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Typowi pracodawcy absolwentów Języki perskie

 • Usługi biznesowe
 • Działalność charytatywna
 • Sektor medialny
 • Muzea i biblioteki
 • Sektor administracji publicznej
 • Instytucje dydaktyczne
 • Sektor turystyczny
 • Sektor transportu i logistyki

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Języki perskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Języki perskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Języki perskie w SOAS, University of London

25% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści od mediów
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Języki perskie

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Języki perskie.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Języki perskie obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)

Średnia wynagrodzeń absolwentów Języki perskie wyniosła £24000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £20778 3 lata po ukończeniu studiów i £270655 lat po ukończeniu studiów.

Literatura perska i angielska na The University of Edinburgh otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 72 na 100 punktów wśród 67 respondentów.