Zdrowie zawodowe Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Occupational health)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of the West of Scotland 77% 9% 20% £13325 143 Paisley Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Middlesex University - - - £12500 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Derby - - - - - Derby Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich - - - £14000 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
6 Kursy Zdrowie zawodowe online.
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
3 Zdrowie zawodowe Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Occupational Health and Safety Specialists & Technicians Career Video
  1/3
 • Why I'm Studying Occupational Health & Safety With ECU - Belinda's Story
  2/3
 • CareerLink | Department of Environmental and Occupational Health
  3/3

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Zdrowie zawodowe (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £25000 £23345 £26991
Zakres 25-75 percentyla £20000 - £30500 £17573 - £30591 £19754 - £33395

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24000 £29000 £30500
Zakres 25-75 percentyla £2500 - £27000 £24500 - £31000 £24500 - £34000

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zdrowie zawodowe

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zdrowie zawodowe, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zdrowie zawodowe wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Zdrowie zawodowe (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zdrowie zawodowe w University of East London

40% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści ds. pielęgniarstwa

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Zdrowie zawodowe

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Zdrowie zawodowe.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Zdrowie zawodowe obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc

Średnia wynagrodzeń absolwentów Zdrowie zawodowe wyniosła £25000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £23345 3 lata po ukończeniu studiów i £269915 lat po ukończeniu studiów.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy na University of the West of Scotland otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 77 na 100 punktów wśród 65 respondentów.