Przetwarzanie języka naturalnego Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Natural language processing)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Informatyka z przetwarzaniem mowy i języka MSc
(The University of Sheffield)
- - - £27500 - Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Centrum Szkoleń Doktoranckich UKRI w zakresie Przetwarzania Języka Naturalnego PhD
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przetwarzanie mowy i języka MSc
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Informatyka: ILCC: Przetwarzanie języka, technologia mowy, wyszukiwanie informacji, poznanie MPhil
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • 20 Natural Language Processing Examples For Business - PART 1
  1/3
 • What Does A Natural Language Processing Engineer Do?
  2/3
 • Natural Language Processing 101 - EASILY EXPLAINED
  3/3

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Przetwarzanie języka naturalnego obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD