Studia nad muzykalnością i wykonawstwem Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Musicianship and performance studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Wydajność muzyczna BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
65% 2% 10% £20800 159 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wydajność muzyczna BMus (Hons)
(University of Huddersfield)
100% 10% 15% £16500 117 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonawstwo i produkcja muzyki popularnej BA (Hons)
(Southampton Solent University)
- 4% 0% £15000 £16125 150 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonanie muzyki popularnej BMus (Hons)
(Southampton Solent University)
- 4% 0% £15000 £16125 123 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia teatralne i performatywne BA (Hons)
(University of Bristol)
- 0% 10% £29300 182 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonawstwo i produkcja muzyki popularnej z rokiem założycielskim w muzyce popularnej BA (Hons)
(Southampton Solent University)
- 4% 0% £13020 £14000 150 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Muzyka i umiejętności muzyczne BA (Hons)
(Bishop Grosseteste University)
- 5% 35% £12690 108 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonanie i produkcja muzyki BA (Hons)
(Leeds Beckett University)
67% 5% 25% - 139 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonawstwo muzyczne [z rokiem praktyki] BA (Hons)
(Anglia Ruskin University)
13% 0% 0% - 147 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonanie i produkcja muzyki BA (Hons)
(University of East London)
89% - 0% £14160 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonanie muzyki popularnej BA (Hons)
(University of Chester)
47% 0% 15% - 140 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wydajność muzyczna BA (Hons)
(Anglia Ruskin University)
13% 0% 0% - 113 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia teatralne i performatywne BA (Hons)
(The University of Warwick)
89% 15% 5% - 143 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonawstwo muzyczne [z rokiem podstawowym] BA (Hons)
(Anglia Ruskin University)
13% 0% 0% - 147 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia teatralne i performatywne oraz globalny zrównoważony rozwój BASc (Hons)
(The University of Warwick)
89% 15% 5% - 169 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wydajność muzyczna BA (Hons)
(Nottingham Trent University)
67% 5% 15% - 134 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Występ muzyczny (Confetti Nottingham) FdA
(Nottingham Trent University)
78% - 5% - 107 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonanie i produkcja muzyki FD
(The Sheffield College)
80% - 20% - - Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonawstwo i produkcja muzyczna (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wydajność (Muzyka) MA
(Bath Spa University)
- - - £17065 - Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonawstwo muzyczne MMus
(Kingston University)
- - - £9735 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Wydajność muzyczna MMus (Perf)
(University of Huddersfield)
- - - £17600 - Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonawstwo i produkcja muzyczna (doładowanie) BA (Hons)
(The Sheffield College)
- - - - - Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wykonawstwo muzyczne (dostęp Norwich) FdA
(Nottingham Trent University)
- - 15% - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praktyka wykonawstwa muzycznego PhD
(University of Birmingham)
- - - - - Birmingham Online W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wykonawstwem muzycznym MA
(The University of Sheffield)
- - - - - Sheffield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Doktorat z wykonawstwa muzycznego PhD
(The University of Nottingham)
- - - - - Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia nad teatrem i performansem (MA by Research) MA (Res)
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia teatralne i performatywne PhD
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
3 Studia nad muzykalnością i wykonawstwem Kursy w Londynie.
 • Creative Musicianship & Personal Development
  1/4
 • ICMP Student Stories: Ella Eliza • BA(Hons) Creative Musicianship
  2/4
 • BA (Hons) Applied Music
  3/4
 • BA (Hons) Actor Musicianship
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
39 /100
19750 ogółem respondentów

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Studia nad muzykalnością i wykonawstwem (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £21455 £18360 £22141
Zakres 25-75 percentyla £17911 - £25024 £13492 - £22848 £16777 - £27979

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £21843 £19016 £23348
Zakres 25-75 percentyla £18200 - £25449 £14569 - £23220 £18140 - £28648

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia nad muzykalnością i wykonawstwem

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia nad muzykalnością i wykonawstwem, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Studia nad muzykalnością i wykonawstwem

 • Firmy zajmujące się produkcją muzyczną
 • Sprzedawcy detaliczni muzyki
 • Organizacje medialne
 • czasopisma i organy licencyjne
 • szkoły i uczelnie wyższe
 • orkiestry, opery i zespoły koncertowe
 • firmy z branży turystycznej
 • podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i organizacje charytatywne
 • Siły zbrojne
 • Branża kulturalna i twórcza

Pozycja zawodowa absolwentów Studia nad muzykalnością i wykonawstwem (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia nad muzykalnością i wykonawstwem w Anglia Ruskin University

30% Specjaliści inżynierii
25% Zawody związane ze sprzedażą
15% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10%

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Studia nad muzykalnością i wykonawstwem

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia nad muzykalnością i wykonawstwem. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Studia nad muzykalnością i wykonawstwem to nauka/szkolenie w zakresie opanowania instrumentów muzycznych i sztuki wykonawczej jako wykonawcy solowi i/lub zespołowi.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Studia nad muzykalnością i wykonawstwem wyniosła £21455 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £18360 3 lata po ukończeniu studiów i £221415 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Studia nad muzykalnością i wykonawstwem obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Music (Honours) - BMus (Hons)
 • Bachelor of Arts and Sciences (Honours) - BASc (Hons)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Master of Arts - MA
 • Master of Music - MMus
 • Master of Music (Performance) - MMus (Perf)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MA (Res)