Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Crime scene investigation)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 88 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 88 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 88 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 73% 5% 18% £14500 110 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Cumbria 92% 0% 5% £10500 99 Carlisle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Cumbria 92% 0% 5% £7500 99 Carlisle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Dundee 72% 4% 0% £18150 102 Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the West of Scotland 76% 0% 25% £13325 144 Paisley Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 100% 5% 18% £14500 86 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 66% 2% 16% £14500 89 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 87 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire 69% 5% 18% £14700 87 Cheltenham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of South Wales 62% 5% 8% £12600 106 Pontypridd Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Plymouth Marjon University 62% 5% 8% £11000 106 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Glasgow Caledonian University 85% 0% 5% £12250 184 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 88 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 63 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of South Wales 62% 5% 5% £12600 110 Pontypridd Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 63 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 69% 5% 18% £14500 63 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teesside University 67% 5% 5% £13000 114 Middlesbrough Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teesside University 67% 5% 5% £13000 114 Middlesbrough Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Abertay Dundee - - - £14000 - Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bournemouth University - - 5% £15250 142 Poole Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus W pełnym wymiarze godzin
South Essex College of Further and Higher Education 60% 0% 40% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 72% 4% 0% - 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 80% 15% 15% - 83 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Surrey 90% 0% 0% - 137 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Surrey 90% 0% 0% - 137 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 83% 5% 8% - 114 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University 94% 0% 4% - 91 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bournemouth University - - 5% £15250 142 Poole Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 80% 15% 15% - 83 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • 10 Things I Wish I Knew Before Becoming a Crime Scene Investigator
  1/4
 • Crime Scene Investigation Practical, School of Applied Sciences
  2/4
 • Class takes students to crime scene investigation
  3/4
 • Forensic Science degree and Crime Scene Investigation: Forensic Imaging
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
78 /100
3652 studentów Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £20089 £20544 £23848
Zakres 25-75 percentyla £18012 - £24095 £16387 - £24906 £18636 - £29331

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £20412 £19272 £22934
Zakres 25-75 percentyla £17766 - £24274 £15586 - £23629 £17995 - £28019

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni

 • Siły policyjne sektora publicznego

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni w Anglia Ruskin University

15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
15% Zawody związane z usługami ochronnymi
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody administracyjne
5% Zawody wykwalifikowane
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści od mediów

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)

Średnia wynagrodzeń absolwentów Śledztwo w sprawie miejsca zbrodni wyniosła £20089 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £20544 3 lata po ukończeniu studiów i £238485 lat po ukończeniu studiów.

Archeologia/śledztwo kryminalistyczne na Canterbury Christ Church University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 8 respondentów.