Studia klasyczne Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Classical studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Glasgow 89% 4% 2% £70480 187 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 184 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 172 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 3% 2% £70480 191 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 169 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 86% 5% 0% £19300 111 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 5% 4% £20000 164 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 86% 5% 0% £19300 111 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 5% 4% £20000 164 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 0% 10% £19500 110 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 86% 5% 0% £19300 111 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 86% 5% 0% £19300 111 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 10% 5% £23100 160 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 3% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 72% 10% 20% £23100 164 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 162 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 0% 5% £19500 112 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 80% 1% 4% £20000 172 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 81% 5% 0% £19300 124 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 82% 1% 2% £20000 162 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 78% 4% 0% £20100 149 Bristol Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 5% 6% £70480 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 5% 6% £70480 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 82% 5% 0% £19300 133 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 72% 10% 4% £23100 171 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 0% £70480 178 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 78% 10% 6% £19300 119 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 90% 10% 3% £23100 158 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 145 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 145 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 77% 0% 2% £23100 166 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 0% 2% £20000 154 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 78% 10% 6% £19300 119 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 173 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 195 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 186 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 173 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 5% 5% £20000 174 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 2% £70480 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 89% 0% 2% £19500 193 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 2% 3% £70480 180 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 71% 4% 0% £23100 187 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 2% 3% £70480 180 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 89% 2% 3% £16450 180 Reading Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of St Andrews 100% 0% 0% £16550 198 St Andrews Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 132 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 71% 10% 10% £23100 173 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 5% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 71% 10% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 201 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 88% 2% 5% £70480 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 176 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 73% 10% 0% £23100 177 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 73% 10% 0% £24000 177 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 73% 10% 0% £5550 177 Swansea Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 78% 5% 0% £19300 117 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 90% 0% 10% £19500 122 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 82% 5% 10% £20100 156 Bristol Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Bristol 69% 5% 0% £20100 175 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 0% 0% £19500 100 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 92% 0% 0% £20000 165 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 88% 0% 5% £13145 103 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 78% 0% 0% £14560 88 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 0% 10% £19500 100 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 0% 0% £23300 215 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 88% 0% 5% £13145 103 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 80% 0% 5% £20000 156 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 0% 5% £20000 154 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 0% 0% £19500 100 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 79% 0% 0% £23300 215 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 85% 5% 0% £19300 119 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 0% 10% £19500 110 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Lincoln 90% 2% 4% £14700 105 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 87% 0% 5% - 163 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 85% 0% 4% - 154 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - - 0% - 219 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 83% 2% 5% - 135 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 78% 4% 0% - 149 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 92% 3% 5% - 148 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 92% 0% 5% - 160 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 0% 5% - 186 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 79% 5% 5% - 173 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 79% 5% 5% - 173 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 79% 5% 5% - 173 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 79% 5% 5% - 173 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 89% 0% 2% - 193 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 89% 2% 3% - 180 Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham 89% 2% 3% - 180 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 89% 2% 3% - 180 Exeter Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham 89% 2% 3% - 180 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 89% 2% 3% - 180 Newcastle Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Warwick 89% 2% 3% - 180 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 89% 2% 3% - 180 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 87% 5% 5% - 172 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 87% 5% 5% - 172 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - 0% 0% - 184 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 10% 0% - 148 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 10% 0% - 148 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 73% 10% 0% - 177 Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Edinburgh 73% 10% 0% - 177 Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Nottingham 73% 10% 0% - 177 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 85% 5% 0% - 119 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 92% 0% 0% - 173 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 82% 5% 10% - 156 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 78% 5% 5% - 149 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 64% 0% 5% - 139 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - - 0% - 197 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 83% 5% 0% - 146 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 93% 0% 15% £10920 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 97% 5% 5% - 153 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 97% 5% 5% - 153 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 92% 0% 0% - 165 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Cambridge - 0% 0% - 175 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 70% 5% 20% - 146 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Cambridge - 0% 0% - 175 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 78% 5% 5% - 137 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 94% 0% 5% - 152 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 71% 0% 10% - 165 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 71% 0% 10% - 165 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 71% 0% 10% - 165 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 100% 2% 10% - 100 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 93% 0% 15% £10920 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Oxford 84% 0% 5% - 190 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 71% 0% 10% - 143 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 100% 2% 10% - 100 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 93% 3% 5% - 139 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 78% 5% 5% - 149 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent 95% 5% 5% - 115 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 90% 5% 0% - 120 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 88% 0% 0% - 183 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 88% 0% 0% - 183 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 88% 0% 0% - 183 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
7 Kursy Studia klasyczne online.
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
11 Studia klasyczne Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • WHAT YOU CAN DO WITH A DEGREE IN CLASSICS | JOBS FOR CLASSICISTS | CLASSICS-RELATED CAREERS
  1/4
 • What can you do with a degree in Classics?
  2/4
 • a week in my life: Classics student at Cambridge University: getting out of a rut (week 5)
  3/4
 • Second Semester Uni TBR // English + Classical Studies Major
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
87 /100
7536 studentów Studia klasyczne w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Studia klasyczne (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £22091 £22500 £27000
Zakres 25-75 percentyla £19061 - £27364 £17500 - £28500 £21000 - £36000

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £21784 £23259 £29512
Zakres 25-75 percentyla £20017 - £26377 £18438 - £29252 £23029 - £39211

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia klasyczne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia klasyczne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Studia klasyczne

 • centra sztuki i teatry
 • instytucje finansowe
 • Rząd
 • organizacje zajmujące się dziedzictwem kulturowym
 • kancelarie prawne
 • biblioteki
 • muzea
 • Policja
 • wydawnictwa
 • organizacje badawcze i informacyjne
 • uczelnie wyższe.

Specjalizacje w ramach Studia klasyczne

 • Archeologia klasyczna
 • Historia starożytna
 • Języki zielone
 • Języki łacińskie
 • Literatura
 • Muzealnictwo
 • Zarządzanie dokumentacją i archiwami

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia klasyczne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Studia klasyczne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia klasyczne w King's College London

15% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści od mediów
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Specjaliści ds. badań i rozwoju (RandD) i inni specjaliści ds. badań
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Studia klasyczne

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Studia klasyczne.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Studia klasyczne obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Arts - MA
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc

Średnia wynagrodzeń absolwentów Studia klasyczne wyniosła £22091 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £22500 3 lata po ukończeniu studiów i £270005 lat po ukończeniu studiów.

Klasyka na University of St Andrews otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 13 respondentów.