Sztuka klasyczna i archeologia Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Classical art and archaeology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Glasgow 93% 5% 1% £70480 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 4% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 2% £70480 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 180 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 91% 3% 10% £14500 165 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 5% 0% £70480 205 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 3% 2% £70480 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 201 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 5% 15% £30400 175 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 88% 5% 0% £84080 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 60% 0% 4% £13842 79 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 1% 5% £21400 133 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 78% 0% 10% £14560 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 77% 0% 0% £24500 122 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 78% 0% 10% £14560 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 184 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 82% 0% 0% £19050 149 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 143 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 95% 0% 5% £18240 143 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of York 95% 0% 5% £18240 143 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Durham University 95% 0% 5% £23750 143 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 95% 0% 5% £19715 143 Reading Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Southampton 95% 0% 5% £21000 143 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 0% 5% £21000 140 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 93% 0% 5% £23750 140 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 93% 0% 5% £18240 140 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of York 93% 0% 5% £18240 140 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Southampton 93% 0% 5% £21000 140 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 93% 0% 5% £18240 140 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Southampton 93% 0% 5% £21000 140 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 80% 3% 10% £19300 157 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bournemouth University 80% 3% 10% £14500 157 Poole Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bradford 80% 3% 10% £20885 157 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 95% 1% 5% £19500 138 Bristol Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 10% 10% £23100 199 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 3% 10% £70480 195 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 73% 5% 20% £23100 181 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 0% 15% £23100 193 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 2% 0% £70480 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 2% 5% £79290 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 186 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 0% 5% £23100 181 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 10% 15% £23100 179 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 5% 2% £79290 196 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 2% £70480 201 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 4% 10% £23100 199 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 186 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 183 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 5% 1% £23100 175 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 4% 0% £23100 189 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 2% 15% £23100 193 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 5% 2% £79290 196 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 71% 10% 3% £23100 165 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 93% 2% 3% £24250 189 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 93% 2% 3% £16380 189 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 93% 2% 3% £18240 189 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Bradford 93% 2% 3% £20885 189 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 93% 2% 3% £18240 189 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of York 93% 2% 3% £18240 189 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Truro and Penwith College 95% 0% 5% £9335 142 Truro Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 1% 5% £21400 135 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bradford 85% 0% 0% £20118 £21124 111 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 0% 5% £19300 140 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 84% 1% 3% £19200 144 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 95% 5% 5% £84080 163 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 97% 0% 5% £13620 100 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bradford 85% 0% 5% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bradford 85% 0% 5% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bradford 85% 0% 10% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bournemouth University 67% 5% 10% £15250 101 Poole Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 100% 5% 6% £14500 84 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 100% 5% 18% £14500 86 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 0% £19500 120 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 100% 5% 5% £19600 127 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 100% 5% 5% £14500 80 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 100% 5% 5% £14500 80 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 82% 0% 15% £21450 148 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 1% 0% £17400 132 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 78% 0% 0% £14560 88 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 0% £19500 120 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 1% 1% £19500 115 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 2% 0% £19300 115 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 73% 1% 3% £21000 124 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 66% 0% 0% £21000 150 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 73% 0% 20% £12360 151 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 2% 0% £19300 115 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 83% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 1% 10% £19500 122 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 47% 0% 0% £20100 145 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 75% 1% 4% £20000 162 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 82% 6% 10% £28500 170 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 0% 20% £19300 143 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bournemouth University 73% 5% 10% £15250 102 Poole Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 100% 0% 5% £19600 137 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 1% 10% £17400 133 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 83% 1% 10% £28500 151 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 76% 5% 16% £14560 91 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 83% 1% 10% £28500 151 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 93% 5% 10% £23100 145 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 100% 20% 5% £23100 149 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 79% 2% 3% £19300 132 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 76% 5% 16% £14560 91 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 64% 0% 5% £20000 153 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 85% 0% 10% £28500 175 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 83% 1% 10% £28500 151 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 66% 0% 0% £21000 107 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £9150 99 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 84% 1% 3% £19200 111 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East Anglia 52% 10% 0% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 1% 1% £19500 122 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 73% 1% 0% £21000 147 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 80% 0% 0% £21000 110 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 2% 4% £19300 149 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 71% 0% 19% £12360 141 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 69% 10% 5% £13500 106 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 0% 20% £19300 143 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 83% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 78% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 82% 1% 3% £19200 123 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 75% 1% 4% £20000 162 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 73% 0% 20% £12360 151 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 100% 0% 15% £22700 181 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 64% 0% 5% £20000 153 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 95% 0% 5% £21000 118 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 93% 5% 5% £23100 159 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 82% 2% 0% £21450 150 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 1% 0% £17400 149 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £12445 99 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 2% 4% £19300 149 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 100% 5% 3% £19600 131 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 83% 1% 2% £31200 132 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the Highlands and Islands 89% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East Anglia 52% 10% 0% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 78% 0% 0% £14560 88 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 83% 1% 10% £19500 122 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 91% 3% 10% - 165 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 93% 0% 5% - - Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Royal Holloway, University of London 93% 0% 5% £17600 - Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London 93% 0% 5% £10460 £11700 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Chester 75% 0% 5% - 109 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 82% 0% 0% - 149 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 82% 0% 0% - 149 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 95% 0% 5% - 143 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 95% 0% 5% - 143 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 95% 0% 5% - 143 Sheffield Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Dundee 95% 0% 5% - 143 Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bournemouth University 95% 0% 5% - 143 Poole Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Oxford 95% 0% 5% - 143 Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Oxford 95% 0% 5% - 143 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 95% 0% 5% - 143 Exeter Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Exeter 93% 0% 5% - 140 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 93% 0% 5% - 140 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 95% 0% 0% - 142 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 95% 0% 0% - 142 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 95% 0% 0% - 142 Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Edinburgh 73% 5% 20% - 181 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 73% 5% 20% - 181 Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Durham University 93% 0% 5% - 140 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 93% 0% 5% - 140 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 80% 3% 10% - 157 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 80% 3% 10% - 157 Liverpool Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen's University of Belfast 95% 1% 5% - 138 Belfast Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Bangor University 95% 1% 5% - 138 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 95% 1% 5% - 138 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 79% 0% 10% - 163 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 93% 0% 5% - 186 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 92% 0% 0% - 169 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 91% 0% 0% - 158 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 93% 2% 3% - 189 Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Birmingham 93% 2% 3% - 189 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 2% 3% - 189 Chester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Newcastle University 93% 2% 3% - 189 Newcastle Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Exeter 93% 2% 3% - 189 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 93% 2% 3% - 189 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 2% 3% - 189 Chester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Kent 93% 2% 3% - 189 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 93% 2% 3% - 189 Birmingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Exeter 93% 2% 3% - 189 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 93% 2% 3% - 189 York Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Kent 93% 2% 3% - 189 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford 93% 2% 3% - 189 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford 93% 2% 3% - 189 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford 93% 2% 3% - 189 Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Nottingham 93% 2% 3% - 189 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leicester - - 25% - - Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester - - 25% £20500 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool - - 25% - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 94% 0% 15% - 98 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 94% 0% 15% - 98 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 70% 5% 10% - 125 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 95% 0% 5% - 142 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 70% 5% 5% - 144 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 70% 5% 5% - 144 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 70% 5% 5% - 144 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 94% 0% 0% - 89 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 70% 0% 0% - 151 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 80% 0% 0% - 104 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Durham University 93% 5% 0% - 149 Durham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leicester 78% 3% 4% - 118 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 78% 3% 4% - 118 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 100% 5% 5% - 80 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 100% 5% 5% - 80 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 77% 4% 5% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 79% 3% 3% - 129 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 77% 4% 5% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leicester 78% 5% 0% - 137 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 78% 5% 0% - 137 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bradford - - - £20118 £21124 - Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bradford - - - £20118 £21124 - Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford 67% - 0% - 195 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 75% 1% 4% - 148 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 75% 2% 5% - 119 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - 0% 10% - 178 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 83% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 88% 0% 30% £10920 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Nottingham 66% 0% 0% - 150 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 75% 4% 5% - 141 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 82% 2% 5% - 131 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 87% 2% 4% - 149 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 83% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 90% 2% 5% - 115 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 80% 0% 0% - 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 2% 4% - 149 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 75% 5% 5% - 95 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 75% 5% 5% - 95 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 78% 5% 15% - 100 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 67% 2% 0% - 118 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leicester 78% 20% 10% - 118 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 83% 0% 10% - 149 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 70% 1% 4% - 141 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 95% 1% 0% - 149 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 70% 5% 0% - 132 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Cambridge - 0% 0% - 194 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 64% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 70% 5% 5% - 144 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
15 Sztuka klasyczna i archeologia Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Dig the day job: Archaeological illustrator
  1/3
 • BA Classical & Historical Archaeology: Victoria Worthington
  2/3
 • Being an international student at the School of History, Classics and Archaeology
  3/3

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
77 /100
2889 studentów Sztuka klasyczna i archeologia w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Sztuka klasyczna i archeologia (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £20000 £19013 £22318
Zakres 25-75 percentyla £18000 - £23000 £14084 - £24323 £17564 - £28567

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £20000 £18682 £22984
Zakres 25-75 percentyla £18500 - £22500 £15182 - £24182 £18258 - £28032

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Sztuka klasyczna i archeologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Sztuka klasyczna i archeologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Sztuka klasyczna i archeologia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Sztuka klasyczna i archeologia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Sztuka klasyczna i archeologia w The University of Winchester

15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Zawody podstawowe
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Zawody administracyjne
5% Specjaliści ds. ochrony przyrody i środowiska
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Zawody wykwalifikowane
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Rozkład ocen

Studenci Sztuka klasyczna i archeologia w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Sztuka klasyczna i archeologia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Sztuka klasyczna i archeologia.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Sztuka klasyczna i archeologia obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Średnia wynagrodzeń absolwentów Sztuka klasyczna i archeologia wyniosła £20000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £19013 3 lata po ukończeniu studiów i £223185 lat po ukończeniu studiów.

Archeologia i starożytne cywilizacje na Durham University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 5 respondentów.