Fizyka chemiczna Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Chemical physics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Bristol 79% 2% 4% £24700 174 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bristol 79% 2% 10% £24700 174 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 79% 0% 1% £94590 212 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 76% 2% 0% £30400 177 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 79% 0% 0% £84080 212 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Physical Chemistry versus Chemical Physics | Graduate | Ph.D. | career choices
  1/3
 • BSc Chemical Physics UCC
  2/3
 • Max Planck Institute - Chemistry meets Physics, Physics meets Chemistry
  3/3

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Fizyka chemiczna (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £27538 £28439 £32804
Zakres 25-75 percentyla £23982 - £31543 £22409 - £35540 £26124 - £43263

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £28260 £28338 £34135
Zakres 25-75 percentyla £24271 - £32171 £23163 - £35292 £26932 - £44315

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Fizyka chemiczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Fizyka chemiczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Fizyka chemiczna

Organizacje naukowo- badawcze

 • agencje rządowe
 • uczelnie wyższe
 • szpitale

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Fizyka chemiczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Fizyka chemiczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Fizyka chemiczna w Imperial College of Science

31% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
14% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
14% Specjaliści do spraw finansów
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
9% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Specjaliści z dziedziny prawa
4% Zawody administracyjne
4% Specjaliści w dziedzinie nauczania
2% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
2% Specjaliści inżynierii

Rozkład ocen

Studenci Fizyka chemiczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Fizyka chemiczna

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Fizyka chemiczna.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Fizyka chemiczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Chemical Physics - MChemPhys
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)

Średnia wynagrodzeń absolwentów Fizyka chemiczna wyniosła £27538 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £28439 3 lata po ukończeniu studiów i £328045 lat po ukończeniu studiów.

Fizyka chemiczna z doświadczeniem przemysłowym na University of Bristol otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 79 na 100 punktów wśród 71 respondentów.