Sunderland College
Lista wszystkich kursów i stopni oferowanych przez Sunderland College
Studia pierwszego stopnia/ licencjackie i magisterskie / podyplomowe -

4 Studia licencjackie / pierwszego stopnia Sunderland College - Katalog

Zarządzanie zwierzętami

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Dobrostan zwierząt i zarządzanie FD - - 10% - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Studia nad końmi

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Wyniki jeździeckie i Trening FD - - 30% - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Edukacja wczesnoszkolna

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Praca z dziećmi i rodzinami BA (Hons) - - 35% - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Projekt

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Grafika i produkcja gier FdA - - 10% - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

7 Kursy magisterskie / podyplomowe Sunderland College - Katalog

Inżynieria ogólna lub zintegrowana

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Inżynieria ogólna HNC - - 25% - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Usługi publiczne

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Usługi publiczne HNC - - 35% - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Zdrowie i opieka społeczna

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Praktyka Opieki Zdrowotnej dla Anglii HND - - - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Biznes i zarządzanie

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Biznes (Zarządzanie) HNC - - - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Zarządzanie turystyką

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Międzynarodowe zarządzanie podróżami i turystyką HND - - - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Teatr muzyczny

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Przedstawienie (teatr muzyczny) HNC - - - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Sztuka Piękna

Program Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Sztuki wizualne (sztuka i projektowanie) HND - - - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Najczęściej zadawane pytania

Najpopularniejsze kursy według liczby zapisanych studentów to Dobrostan zwierząt i zarządzanie (20 studenci), Usługi publiczne (15 studenci).