Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Teaching English as a foreign language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
- - - £20370 - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - £6160 - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - £20370 - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - £20370 - Online W pełnym wymiarze godzin
- - - £20370 - Online W pełnym wymiarze godzin
- - - £20370 - Online W pełnym wymiarze godzin
- - - £15000 - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów online:

Specjalizacje w ramach Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego

 • edukacja dorosłych
 • Językoznawstwo stosowane
 • edukacja dwujęzyczna
 • nauka języków obcych wspomagana komputerowo
 • edukacja elementarna

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Education (Postgraduate) - MEd (PG)

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.