Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Teaching English as a foreign language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) z wykorzystaniem technologii w nauczaniu MSc - Online
(University of St Andrews)
- - - £20370 - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) PgCert - Online
(University of St Andrews)
- - - £6160 - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) z angielskim dla celów akademickich MSc - Online
(University of St Andrews)
- - - £20370 - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) z oceną i ewaluacją MSc - Online
(University of St Andrews)
- - - £20370 - Online W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) z nauczaniem młodych uczniów MSc - Online
(University of St Andrews)
- - - £20370 - Online W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) z angielskim językiem wykładowym MSc - Online
(University of St Andrews)
- - - £20370 - Online W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) MA (PG) - Online
(University of Wales)
- - - £15000 - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) MA - Online
(University of Wolverhampton)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) z lingwistyką stosowaną MA - Online
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) (na odległość) MA - Online
(Lancaster University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka Stosowana i TESOL (Kształcenie na odległość) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i TESOL (kształcenie na odległość) (2 lata) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) MA (kształcenie na odległość) MA - Online
(The University of Nottingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczyciele języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) MEd (PG) - Online
(University of the West of Scotland)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) MA - Online
(Anglia Ruskin University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
TESOL, Przywództwo i zarządzanie (Kształcenie na odległość) (2 lata) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
TESOL, Przywództwo i zarządzanie (Kształcenie na odległość) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) (Kształcenie na odległość) MA - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin

Specjalizacje w ramach Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego

 • edukacja dorosłych
 • Językoznawstwo stosowane
 • edukacja dwujęzyczna
 • nauka języków obcych wspomagana komputerowo
 • edukacja elementarna

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Education (Postgraduate) - MEd (PG)

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.