Biotechnologia medyczna Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Medical biotechnology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Nauki biomedyczne (online) MSc - Online
(University of Greenwich)
- - - £14000 - Online W niepełny wymiarze godzin
Badania stosowane w naukach biomedycznych MRes - Online
(Wrexham Glyndwr University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (elastyczne uczenie się) MSc - Online
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów online:
 • Biomedical Science vs. Medicine | 6 Key Differences | Atousa
  1/5
 • Jobs & Careers Can You Get with a Biomedical Sciences Degree | Atousa
  2/5
 • My Experience Studying Biomedical Science (VS Medicine) @ University of Birmingham
  3/5
 • What I Wish I Knew Before Studying Biomedical Science (UK)
  4/5
 • Career options after BIOMEDICAL SCIENCE DEGREE
  5/5

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Biotechnologia medyczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.