Historia współczesna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Modern history)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Brunel University 85% 0% 10% £16335 103 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 85% 0% 10% - 109 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 85% 0% 10% £23520 109 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 85% 0% 10% £16380 109 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
55 Historia współczesna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Historia współczesna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Historia współczesna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Historia współczesna

  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności analityczne
  • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu
  • Umiejętność uczenia się
  • Umiejętność liczenia
  • Myślenie chronologiczne
  • rozumienie historyczne
  • Umiejętność prowadzenia badań historycznych
  • analiza i interpretacja historyczna
  • umiejętność prezentacji

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Historia współczesna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Historia współczesna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Historia współczesna w Brunel University

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody administracyjne
20% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Historia współczesna.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Historia współczesna - BA (Hons) na Brunel University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 85 na 100 punktów wśród 34 respondentów.