Historia międzynarodowa Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (International history)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Historia wojskowości i historia międzynarodowa z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
- 5% 5% £17665 £19430 96 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia wojskowości i historia międzynarodowa BA (Hons)
(Brunel University)
- 0% 0% £17665 £19430 96 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia międzynarodowa BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
- - 35% £15645 - Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia międzynarodowa - stopień rozszerzony BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
- - - £15645 - Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia międzynarodowa PhD
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
11 Historia międzynarodowa Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Historia międzynarodowa

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Historia międzynarodowa, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Historia międzynarodowa

  • Komunikacja werbalna i pisemna
  • umiejętności analityczne
  • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu
  • Umiejętność uczenia się
  • Współpraca z innymi
  • Umiejętność liczenia/zastosowanie liczb
  • umiejętność krytycznego myślenia

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Historia międzynarodowa wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Historia międzynarodowa (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Historia międzynarodowa w Brunel University

50% Specjaliści do spraw finansów
10% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Historia międzynarodowa. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.