Ćwiczenie dla zdrowia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Exercise for health)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Rehabilitacja sportowa i wysiłkowa BSc (Hons)
(Middlesex University)
77% 5% 5% £14000 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Odżywianie (Ćwiczenia i zdrowie) BSc (Hons)
(Kingston University)
78% 5% 20% - 104 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Żywienie (ćwiczenia i zdrowie) rok akademicki BSc (Hons)
(Kingston University)
78% 5% 20% - 104 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Testy wysiłkowe w leczeniu chorób układu krążenia PgCert
(Middlesex University)
78% 5% 20% £14000 104 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ćwiczenia i aktywność fizyczna dla specjalnych populacji i zdrowego starzenia się (Exercise and Physical Activity for Special Populations and Healthy Ageing) PgCert
(Middlesex University)
78% 5% 20% £14000 104 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ćwiczenia stosowane w służbie zdrowia MSc
(Kingston University)
78% 5% 20% £13200 104 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Medycyna sportowa i wysiłkowa - fizjoterapia (akredytacja MACP) MSc
(Queen Mary University of London)
78% 5% 20% - 104 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Medycyna Sportu i Ćwiczeń - Fizjoterapia PgDip
(Queen Mary University of London)
78% 5% 20% - 104 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Medycyna sportowa i wysiłkowa (Sports and Exercise Medicine - Medic) PgDip
(Queen Mary University of London)
78% 5% 20% - 104 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
68 Ćwiczenie dla zdrowia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Ćwiczenie dla zdrowia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Ćwiczenie dla zdrowia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Ćwiczenie dla zdrowia

  • Praca zespołowa
  • przywództwo
  • zarządzanie czasem
  • współzawodnictwo i sportowa postawa
  • Umiejętność radzenia sobie z presją
  • Zarządzanie i odpowiedzialność
  • Zaangażowanie
  • Umiejętności organizacyjne
  • Sprawność fizyczna

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Ćwiczenie dla zdrowia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Ćwiczenie dla zdrowia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Ćwiczenie dla zdrowia w Brunel University

15% Zawody związane ze sportem i fitnessem
10% Zawody podstawowe
10% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Zawody administracyjne
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Ćwiczenie dla zdrowia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Medycyna sportowa i wysiłkowa (Sports and Exercise Medicine - Medic) - PgCert na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 78 na 100 punktów wśród 15 respondentów.