Nauki o oceanach Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Ocean sciences)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Oceanografia geologiczna BSc (Hons)
(Bangor University)
72% 10% 0% - 88 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o oceanie BSc (Hons)
(Bangor University)
72% 10% 0% - 88 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia fizyczna i oceanografia BSc (Hons)
(Bangor University)
82% 0% 15% - 100 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biologia morska i oceanografia BSc (Hons)
(Bangor University)
40% 10% 5% - 115 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oceanografia fizyczna MSc
(Bangor University)
72% 10% 5% - 88 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biologia morska i oceanografia MSc
(Bangor University)
74% 5% 5% - 104 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oceanografia geologiczna MSc
(Bangor University)
72% 10% 5% - 88 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oceanografia geologiczna (z rokiem podstawowym) BSc (Hons)
(Bangor University)
72% 10% 5% - 88 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o oceanach i ochrona środowiska morskiego BSc (Hons)
(Plymouth University)
86% 0% 9% - 114 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki oceaniczne BSc (Hons)
(University of Liverpool)
78% 0% 0% - 164 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia i oceanografia BSc (Hons)
(University of Liverpool)
- 0% 0% - 151 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biologia morska z oceanografią BSc (Hons)
(University of Liverpool)
76% 5% 0% - 168 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z nauką o oceanach BSc (Hons)
(Plymouth University)
89% 5% 5% - 141 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o oceanie MOSci
(University of Liverpool)
78% 0% 0% - 164 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oceanografia i Procesy Przybrzeżne BSc (Hons)
(Plymouth University)
100% 0% 0% - 102 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biologia morska i oceanografia BSc (Hons)
(Plymouth University)
94% 0% 5% - 165 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o oceanie z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(Plymouth University)
86% 2% 10% - 88 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oceanografia fizyczna MSc
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oceanologia MPhil
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oceanologia MSc (Res)
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • Oceanography Careers
  1/5
 • Sylvia Earle: What it means to be an Oceanographer
  2/5
 • Consider exploring ocean sciences in graduate school. Study the ocean.
  3/5
 • Why I switched from Pre-Med to Oceanography | SciAll.org
  4/5
 • Study Marine Biology and Oceanography | University of Southampton
  5/5

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
84 /100
4711 ogółem respondentów

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Nauki o oceanach (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24981 £24496 £28785
Zakres 25-75 percentyla £21491 - £29019 £19181 - £30313 £22339 - £36076

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £25361 £25067 £29707
Zakres 25-75 percentyla £21965 - £28627 £20396 - £30329 £23965 - £36800

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Nauki o oceanach

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Nauki o oceanach, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Nauki o oceanach

 • Instytucje szkolnictwa wyższego
 • firmy inżynierskie
 • Organizacje zajmujące się rybołówstwem i akwakulturą
 • firmy konsultingowe zajmujące się środowiskiem morskim
 • firmy zajmujące się kontrolą zanieczyszczeń i wody
 • Instytucje publiczne
 • laboratoria badań morskich
 • muzea i akwaria

Pozycja zawodowa absolwentów Nauki o oceanach (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Nauki o oceanach w Coventry University

15% Zawody administracyjne
10%
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi
10% Zawody związane ze sprzedażą
5% Zawody podstawowe
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Nauki o oceanach

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Nauki o oceanach. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Oceanologia zajmuje się badaniem oceanów, dna morskiego i atmosfery.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Nauki o oceanach wyniosła £24981 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24496 3 lata po ukończeniu studiów i £287855 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Nauki o oceanach obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Ocean Science - MOSci
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)