Systemy inteligentne Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Intelligent systems)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Systemy inteligentne i robotyka MSc
(University of Essex)
- - - £19380 - Colchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Systemy inteligentne i robotyka MSc
(De Montfort University)
- - - £14600 - Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Systemy Autonomiczne i Inteligentne MSc
(The University of Sheffield)
- - - - - Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Systemy inteligentne MSc
(De Montfort University)
- - - - - Leicester Online W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • The Future of Intelligent Systems - Sarah Bird (Microsoft)
  1/3
 • Computing, Engineering & Intelligent Systems: will robots take your job?
  2/3
 • IU's first class of intelligent systems engineering students
  3/3

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Systemy inteligentne obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc