Demografia ludzkości Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Human demography)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Demografia MSc
(University of Southampton)
- - - £10500 - Southampton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Demografia (społeczna/formalna) MPhil
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Socjologia i demografia MPhil
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
  • Human Demography
    1/1

Najczęściej zadawane pytania

  • Studia Demografia ludzkości obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Master of Science - MSc
  • Master of Philosophy - MPhil