Obliczenia o wysokiej wydajności Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (High performance computing)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Big Data i obliczenia o wysokiej wydajności MSc
(University of Liverpool)
- - - £25050 - Liverpool Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Big Data i obliczenia o wysokiej wydajności z rokiem w przemyśle MSc
(University of Liverpool)
- - - £25050 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Obliczenia o wysokiej wydajności z nauką o danych MSc
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
High Performance Computing MSc
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Now Closed - Job opportunity: High Performance Computing (HPC) System Engineer (Linux)
  1/4
 • High Performance Computing at Newcastle University
  2/4
 • An introduction to High Performance Computing at Kingston University
  3/4
 • Programmes and Courses - MSc Programmes in High Performance Computing
  4/4

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Obliczenia o wysokiej wydajności obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip