Inżynieria gazowa Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Gas engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria naftowa i gazowa MSc MSc
(Brunel University)
- - - £9925 - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria naftowa i gazowa MSc
(University of Central Lancashire)
- - - - - Preston Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria naftowa i gazowa MSc
(Coventry University)
- - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria naftowa i gazowa MSc
(University of Aberdeen)
- - - - - Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria naftowa i gazowa MSc
(University of Portsmouth)
- - - - - Portsmouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
  • A Day in the Life of our Gas Engineer
    1/2
  • Why Become A Gas Engineer?
    2/2

Najczęściej zadawane pytania

Inżynieria gazowa to nauka o zasadach inżynierii, które odnoszą się do gazów, ich produkcji i wykorzystania.

  • Studia Inżynieria gazowa obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Master of Science - MSc