Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Emergency and disaster management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Międzynarodowe zarządzanie klęskami żywiołowymi i reagowanie humanitarne oraz język hiszpański BA (Hons)
(The University of Manchester)
60% 2% 5% - 148 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie klęskami żywiołowymi i reagowanie humanitarne BSc (Hons)
(The University of Manchester)
61% 20% 0% - 166 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie klęskami żywiołowymi i reagowanie humanitarne oraz język arabski BA (Hons)
(The University of Manchester)
60% 2% 5% - 168 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie klęskami żywiołowymi i reagowanie humanitarne oraz język chiński BSc
(The University of Manchester)
60% 2% 5% - 161 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie klęskami żywiołowymi i reagowanie humanitarne oraz język francuski BA (Hons)
(The University of Manchester)
60% 2% 5% - 160 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wywiad, bezpieczeństwo i zarządzanie katastrofami MSc
(University of Derby)
- - - £14900 - Derby Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie kryzysami i katastrofami MSc
(University of Portsmouth)
- - - £9400 - Portsmouth Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie katastrofami MSc (PG)
(Bournemouth University)
- - - - - Poole Mieszany W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie klęskami żywiołowymi MSc
(The University of Manchester)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie kryzysowe w branżach wysokiego ryzyka MSc
(University of Central Lancashire)
- - - - - Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • Careers in Disaster Management
  1/3
 • Disaster & Emergency Management Program
  2/3
 • Emergency and Disaster Management
  3/3

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
61 /100
35466 ogółem respondentów

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £29138 £27297 £31519
Zakres 25-75 percentyla £24848 - £35191 £20174 - £35659 £22788 - £43702

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £26328 £27618 £34661
Zakres 25-75 percentyla £22977 - £31229 £21869 - £34403 £25934 - £45579

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami

 • władze lokalne lub państwowe
 • szpitale
 • szkoły wyższe i uniwersytety

Specjalizacje w ramach Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami

 • klęski żywiołowe
 • Sytuacje kryzysowe związane z ochroną środowiska
 • złożone sytuacje kryzysowe
 • Sytuacje nadzwyczajne o charakterze pandemicznym

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami w Anglia Ruskin University

25% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
20% Zawody administracyjne
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody wykwalifikowane
5% Specjaliści związani z ochroną zdrowia
5% Zawody podstawowe
0% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
0% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Rozkład ocen

Studenci Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami wyniosła £29138 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £27297 3 lata po ukończeniu studiów i £315195 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie katastrofami obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)