Patologia komórkowa Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Cellular pathology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Nauki biomedyczne (patologia komórkowa) MSc
(University of Westminster)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne (patologia komórkowa) MSc
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Patologia komórkowa MSc
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
  • Biomedical Sciences (Cellular Pathology) MSc
    1/2
  • Welcome to Cellular Pathology
    2/2

Najczęściej zadawane pytania

Patologia komórkowa zajmuje się badaniem skutków i charakteru chorób w strukturach komórkowych.

  • Studia Patologia komórkowa obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Master of Science - MSc