Biologia reprodukcyjna Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Reproductive biology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Reprodukcja i rozwój MSc - Online
(University of Bristol)
- - - £22800 - Online W pełnym wymiarze godzin
Embriologia kliniczna MSc - Online
(University of Leeds)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Medycyna seksualna i reprodukcyjna PgDip - Online
(University of South Wales)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany nauką na kampusie?
14 Studia licdencjackie i magisterskie Biologia reprodukcyjna na kampusie w Londynie.
Studia licdencjackie i magisterskie na kampusie w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - programy studiów online:
  • Population genetics and reproductive biology (Kirsten Fisher)
    1/1

Najczęściej zadawane pytania

  • Studia Biologia reprodukcyjna obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Master of Science - MSc
  • Postgraduate Diploma - PgDip
  • Postgraduate Certificate - PgCert

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.