Medycyna przedkliniczna Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Pre-clinical medicine)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Online W niepełny wymiarze godzin
University of Exeter - - - - - Exeter Online W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Online W niepełny wymiarze godzin
University of South Wales - - - - - Pontypridd Online W niepełny wymiarze godzin
University of South Wales - - - - - Pontypridd Online W niepełny wymiarze godzin
University of South Wales - - - - - Pontypridd Online W niepełny wymiarze godzin
University of South Wales - - - - - Pontypridd Online W niepełny wymiarze godzin
University of South Wales - - - - - Pontypridd Online W niepełny wymiarze godzin
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Online W niepełny wymiarze godzin
University of South Wales - - - - - Pontypridd Online W niepełny wymiarze godzin
University of Exeter - - - - - Exeter Online W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Online W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 84% 0% 0% - 222 London Online W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 84% 0% 0% - 222 London Online W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 84% 0% 0% - 222 London Online W niepełny wymiarze godzin
Cardiff University 84% 0% 0% - 222 Cardiff Online W niepełny wymiarze godzin
Manchester Metropolitan University 84% 0% 0% - 222 Manchester Online W niepełny wymiarze godzin
University of Leeds 84% 0% 0% - 222 Leeds Online W niepełny wymiarze godzin
University of Greenwich 84% 0% 0% - 222 London Online W niepełny wymiarze godzin
University of South Wales 84% 0% 0% - 222 Pontypridd Online W niepełny wymiarze godzin
University of South Wales 84% 0% 0% - 222 Pontypridd Online W niepełny wymiarze godzin
The University of Edinburgh 84% 0% 0% - 222 Edinburgh Online W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów online:
 • How to be successful in the pre-clinical years at Medical School!
  1/3
 • Why I love my subject - Preclinical Medicine with Dr. Liz Soilleux
  2/3
 • My Pre-Med/Clinical Experience (UCL)
  3/3

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Medycyna przedkliniczna (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £34000 £42301 £47751
Zakres 25-75 percentyla £30002 - £39997 £35811 - £45338 £40748 - £54794

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £34605 £42393 £48410
Zakres 25-75 percentyla £31347 - £40103 £36101 - £45196 £41071 - £55075

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Medycyna przedkliniczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Medycyna przedkliniczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Medycyna przedkliniczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Medycyna przedkliniczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Medycyna przedkliniczna w The University of Nottingham

97% Lekarze medycyny
1% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
1% Zawody związane z usługami ochronnymi
1% Zawody artystyczne, literackie i medialne
1% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Rozkład ocen

Studenci Medycyna przedkliniczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Medycyna przedkliniczna

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Medycyna przedkliniczna.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Medycyna przedkliniczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Professional Development Diploma - PDD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Veterinary Science - MVetSci
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Family Medicine - MFM

Średnia wynagrodzeń absolwentów Medycyna przedkliniczna wyniosła £34000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £42301 3 lata po ukończeniu studiów i £477515 lat po ukończeniu studiów.

Choroby wewnętrzne na The University of Edinburgh otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 84 na 100 punktów wśród 108 respondentów.