Zarządzanie strategiczne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Strategic management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie strategią biznesową i środowiskiem MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Strategia biznesowa & Zarządzanie przedsiębiorstwem (Top Up) BA (Hons)
(Westminster Kingsway College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia (strategia biznesowa) BSc (Hons)
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
13 Zarządzanie strategiczne Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • DIFFERENCE BETWEEN STRATEGIC PLANNING AND STRATEGIC MANAGEMENT
  1/2
 • Master in Strategic Management for Global Business SMGB - 2017/18 - Students' Experience
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie strategiczne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie strategiczne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie strategiczne

 • zdolność do delegowania zadań
 • komunikatywność
 • Pewność siebie
 • Myślenie strategiczne
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności zarządzania
 • wiedza matematyczna i statystyczna
 • Zdolność do pracy wielozadaniowej
 • umiejętności analityczne
 • umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętności interpersonalne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie strategiczne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie strategiczne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie strategiczne w City University London

50% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
25% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści od mediów
0% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
0% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
0% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie strategiczne. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.