Medycyna przedkliniczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Pre-clinical medicine)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University College London 76% 0% 1% £36900 187 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St George's, University of London 56% 1% 1% £23500 175 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 86% 0% 0% £46650 189 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 81% 0% 1% - 188 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St George's, University of London 70% 0% 1% £22000 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St George's, University of London 70% 0% 1% £38500 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 70% 0% 1% £41200 180 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
St George's, University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 70% 0% 1% - 180 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
22 Kursy Medycyna przedkliniczna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
138 Medycyna przedkliniczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Medycyna przedkliniczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Medycyna przedkliniczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Medycyna przedkliniczna

  • Umiejętność prowadzenia badań klinicznych
  • Umiejętność stosowania rozumowania diagnostycznego
  • umiejętności komunikacyjne
  • praca zespołowa
  • profesjonalizm
  • empatia
  • elastyczność

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Medycyna przedkliniczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Medycyna przedkliniczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Medycyna przedkliniczna w St George's, University of London

96% Lekarze medycyny
1% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
1% Specjaliści do spraw finansów

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Medycyna przedkliniczna.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Medycyna - MB BS na Imperial College of Science otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 86 na 100 punktów wśród 226 respondentów.