Nauki przyrodnicze Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Natural sciences)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Nauki przyrodnicze (biologia) (w tym rok założycielski) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
77% - 25% £3894 100 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Nauki przyrodnicze (biologia) BSc
(London Metropolitan University)
77% - 25% £15576 100 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki przyrodnicze (chemia) (w tym rok założycielski) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki przyrodnicze Msci (Hons)
(University College London)
- - - £31200 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki przyrodnicze (Chemia) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
9 Kursy Nauki przyrodnicze online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
35 Nauki przyrodnicze Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Why study Natural Sciences at UCL?
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Nauki przyrodnicze

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Nauki przyrodnicze, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Nauki przyrodnicze

 • Astronomia
 • biologia
 • chemia
 • nauki o ziemi
 • fizyka

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Nauki przyrodnicze

 • umiejętności analityczne
 • umiejętności rozwiązywania problemów
 • umiejętności w zakresie wielodyscyplinarnych badań naukowych
 • praktyczne umiejętności naukowe i laboratoryjne
 • umiejętności komunikacyjne
 • wiedza z zakresu nauk przyrodniczych

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Nauki przyrodnicze wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Nauki przyrodnicze (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Nauki przyrodnicze w University College London

35% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
25% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Specjaliści ds. ochrony przyrody i środowiska
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści od mediów

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Nauki przyrodnicze. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Nauki przyrodnicze (biologia) (w tym rok założycielski) - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 77 na 100 punktów wśród 15 respondentów.