Muzykologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Musicology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SOAS, University of London - - - £23400 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
12 Muzykologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • A Career in Musicology & Rock and Roll History
    1/1

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Muzykologia

  • Zdolność do kreatywności i nieszablonowego myślenia
  • umiejętność planowania z wyprzedzeniem
  • Zdolność do przyjmowania odpowiedzialności
  • Zdolność do współpracy i efektywnego współdziałania z innymi w celu osiągnięcia celów
  • Zdolność do myślenia i rozumienia w schematach
  • Zdolność do dobrego zarządzania czasem