Historia średniowiecza Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Medieval history)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Birkbeck, University of London - - - £16380 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
67 Historia średniowiecza Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Historia średniowiecza

  • Komunikacja werbalna i pisemna
  • umiejętności analityczne
  • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu
  • Umiejętność uczenia się
  • Współpraca z innymi
  • Umiejętność liczenia/zastosowanie liczb
  • umiejętność krytycznego myślenia