Historia średniowiecza Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Medieval history)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Historia średniowieczna MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £16380 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad renesansem MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £8190 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia średniowieczne MA
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
67 Historia średniowiecza Kursy w Wielkiej Brytanii.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Historia średniowiecza

  • Komunikacja werbalna i pisemna
  • umiejętności analityczne
  • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu
  • Umiejętność uczenia się
  • Współpraca z innymi
  • Umiejętność liczenia/zastosowanie liczb
  • umiejętność krytycznego myślenia

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.