Studia islamskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Islamic studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
The Islamic College - - - £8900 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The Islamic College - - 5% - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The Islamic College - - 5% £8900 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
16 Studia islamskie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia islamskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia islamskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia islamskie

  • Umiejętność wyrażania zdobytej wiedzy
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności analityczne
  • Umiejętność pisania
  • umiejętności językowe
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia islamskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Studia islamskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia islamskie w King's College London

35% Specjaliści w dziedzinie nauczania
20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody związane ze sprzedażą
5% Zawody administracyjne
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Rozkład ocen

Studenci Studia islamskie w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Studia islamskie

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Studia islamskie.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Studia islamskie wyniosła £23137 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £21004 3 lata po ukończeniu studiów i £237415 lat po ukończeniu studiów.