Technologie internetowe Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Internet technologies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
26 Technologie internetowe Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Jobs of the Future | Computing and IT
  1/2
 • Information Technology - All for the Future.
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Technologie internetowe

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Technologie internetowe, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Technologie internetowe

 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności organizacyjne
 • umiejętności analityczne
 • kreatywność
 • zarządzanie projektami
 • wytrwałość
 • rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność korzystania z zasobów
 • Chęć uczenia się
 • dociekliwość

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Technologie internetowe wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Technologie internetowe.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.