Angielski jako drugi język Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (English as a second language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £8190 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
21 Kursy Angielski jako drugi język online.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • What's The Difference Between TEFL, TESOL, CELTA? - TEFL Q&A with ITA
    1/1

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Angielski jako drugi język

  • umiejętność słuchania
  • umiejętność komunikacji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • zarządzanie czasem
  • Umiejętność wystąpień publicznych