Animacja komputerowa i efekty wizualne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Computer animation and visual effects)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Efekty wizualne i grafika ruchoma z umieszczeniem BSc (Hons)
(Brunel University)
66% 1% 5% £21470 £23615 124 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Efekty wizualne i grafika ruchowa BSc (Hons)
(Brunel University)
66% 1% 10% £21470 £23615 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Animacja komputerowa MA
(Kingston University)
- - - £15800 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • BA(Hons) Animation and Visual Effects- Degree Show-2020
  1/3
 • Computer Animation and Digital Visual Effects - Student work 2018
  2/3
 • 16 Jobs in Animation 2021! | Animation, Motion Graphics, 3D and VFX Careers
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Animacja komputerowa i efekty wizualne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Animacja komputerowa i efekty wizualne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Animacja komputerowa i efekty wizualne

 • 3D Modelowanie
 • technik oświetlenia
 • Animacja
 • Kompozycja
 • Animacja komputerowa Reżyseria
 • Storyboard
 • Cartoon

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Animacja komputerowa i efekty wizualne

 • Zdolność do tworzenia i wdrażania wysokiej jakości VFX
 • Silna świadomość wizualna i zdolności artystyczne
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne
 • umiejętność dwustronnego myślenia
 • entuzjazm do nauki i rozwoju zawodowego
 • Znajomość oprogramowania do animacji 3D
 • komunikatywność i zdolności organizacyjne
 • Zdolność do pracy w zespole, jak również niezależnie
 • Umiejętność stosowania się do metodologii produkcji
 • dbałość o szczegóły
 • Zrozumienie procesu compositingu
 • Umiejętności fotograficzne
 • Umiejętność interpretacji informacji zwrotnych
 • Doskonałe umiejętności zarządzania czasem i projektami

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Animacja komputerowa i efekty wizualne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Animacja komputerowa i efekty wizualne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Animacja komputerowa i efekty wizualne w Anglia Ruskin University

30% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Zawody związane ze sportem i fitnessem
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Animacja komputerowa i efekty wizualne. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.