Chemia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Chemistry)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University College London 73% 5% 0% £31200 151 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 88% 0% 0% £36200 200 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 71% 5% 15% £31200 195 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 88% 0% 1% £36200 202 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 81% 10% 5% £36200 155 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 88% 0% 2% £36200 189 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 81% 5% 0% £31200 179 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 88% 10% 10% £36200 198 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 88% 0% 2% £36200 189 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 95% 0% 2% £36200 200 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 88% 0% 2% £36200 189 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 88% 0% 2% £36200 189 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 54% 5% 10% - 144 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 54% 5% 0% - 151 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 69% 5% 15% - 82 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 90% 5% 5% - 134 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 100% - 5% £13320 109 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 90% 5% 5% - 134 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 100% - 5% £13320 109 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 54% 5% 5% - 158 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 69% 5% 15% - 82 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £3894 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kingston University - - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Chemia online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
211 Chemia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Chemists Career Video
  1/2
 • Which is harder: physics or chemistry?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Chemia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Chemia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Chemia

 • Organiczny
 • Analityczne
 • fizyczna
 • Nieorganiczne
 • biochemia

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Chemia

 • umiejętności w zakresie technik laboratoryjnych
 • zdolności matematyczne/numeryczne
 • Analiza i rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie czasem i organizacja
 • Monitorowanie/utrzymywanie rejestrów i danych
 • praca zespołowa
 • umiejętność prowadzenia badań i prezentacji
 • Informatyka i technologia

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Chemia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Chemia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Chemia w Imperial College of Science

30% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
20% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
15% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody administracyjne
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5%
5% Specjaliści od mediów

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Chemia.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Chemia (z Rokiem Założycielskim) - BSc (Hons) na University of East London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 11 respondentów.