Ochrona różnorodności biologicznej Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Biodiversity conservation)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Middlesex University - - - £16200 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • MSc Biodiversity and Conservation | Postgraduate Degrees at the University of Leeds
  1/1

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Ochrona różnorodności biologicznej

 • Umiejętność słuchania
 • Umiejętność komunikacji werbalnej
 • rozwiązywanie problemów
 • Krytyczne myślenie
 • Umiejętności analityczne i decyzyjne
 • miłość do przyrody
 • Umiejętność pisania dbałość o szczegóły
 • Umiejętność prezentacji