Nauki stosowane Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Applied science)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
The London College UCK - - - - - Hounslow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brooklands College - - - - - Weybridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
New City College - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
26 Nauki stosowane Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Bachelor of Applied Science — High Paying Jobs
  1/3
 • Where will a Biosciences degree take you?
  2/3
 • University vs University of Applied Sciences – What's the Difference | Study in Finland
  3/3

Specjalizacje w ramach Nauki stosowane

 • psychologia
 • Nauki środowiskowe
 • Nauki biologiczne
 • Zawody medyczne
 • Nauki o żywności
 • Communication
 • Komunikacja satelitarna
 • Nauka o materiałach
 • fitness i zdrowie
 • Technologia informacyjna
 • Technologia chirurgiczna
 • nauki biomedyczne
 • Nauki farmaceutyczne
 • Nauki paramedyczne
 • Biologiczne nauki przyrodnicze
 • Pielęgniarstwo weterynaryjne
 • Chemia Stosowana

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Nauki stosowane

 • rozwiązywanie problemów
 • Badania
 • umiejętność opracowywania i prezentacji
 • Zdolność do stosowania umiejętności matematycznych i ICT
 • Zdolność do zastosowania nauki w kontekście zawodowym
 • Zainteresowanie naukami ścisłymi