Język niemiecki Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (German language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Glasgow 89% 0% 1% £70480 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 80% 0% 0% £19600 151 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow - - - £81600 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Why German language ? | Jobs in India ? | #vlog75
  1/3
 • How Difficult is German Taught Master?
  2/3
 • Studying a language from scratch at uni/college: my experience so far!
  3/3

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Język niemiecki (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £23000 £24368 £27780
Zakres 25-75 percentyla £20000 - £27000 £18303 - £31697 £20966 - £38000

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24000 £29000 £41500
Zakres 25-75 percentyla £20000 - £28000 £24500 - £32500 £27500 - £55500

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język niemiecki

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język niemiecki, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Język niemiecki

 • Usługi biznesowe
 • Działalność charytatywna
 • Sektor medialny
 • Muzea i biblioteki
 • Sektor administracji publicznej
 • Instytucje dydaktyczne
 • Sektor turystyczny
 • Sektor transportu i logistyki

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język niemiecki wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Język niemiecki (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język niemiecki w The University of Nottingham

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody podstawowe
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści z dziedziny prawa
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Język niemiecki

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Język niemiecki.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Język niemiecki obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)

Średnia wynagrodzeń absolwentów Język niemiecki wyniosła £23000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24368 3 lata po ukończeniu studiów i £277805 lat po ukończeniu studiów.

Common Law z językiem niemieckim na University of Glasgow otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 89 na 100 punktów wśród 13 respondentów.