Evolution Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Evolution)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Exeter 79% 3% 0% £25000 169 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 79% 3% 0% £25000 169 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Exeter 79% 3% 0% £25000 169 Exeter Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 93% 3% 0% £28500 178 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool John Moores University 93% 3% 0% £16600 178 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 93% 3% 0% £26690 178 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool John Moores University 75% 5% 10% £11000 152 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool John Moores University 75% 5% 10% £16100 152 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 93% 3% 0% - 178 Edinburgh Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Newcastle University 93% 3% 0% - 178 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 93% 3% 0% - 178 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Evolution (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £22174 £21310 £24464
Zakres 25-75 percentyla £18103 - £25534 £15875 - £27300 £18467 - £31789

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £21845 £20839 £25647
Zakres 25-75 percentyla £19200 - £25464 £15705 - £28051 £18667 - £32186

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Evolution

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Evolution, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Evolution wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Evolution (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Evolution w Bournemouth University

15% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Architekci, dyplomowani technicy architektury, planiści

Rozkład ocen

Studenci Evolution w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Evolution

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Evolution.

Najczęściej zadawane pytania

  • Studia Evolution obejmują następujące stopnie naukowe:
  • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
  • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
  • Master of Science - MSc
  • Masters in Research - MRes
  • Master of Philosophy - MPhil
  • Doctor of Philosophy - PhD
  • Master of Research - MRes
  • Master of Laws - LLM

Średnia wynagrodzeń absolwentów Evolution wyniosła £22174 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £21310 3 lata po ukończeniu studiów i £244645 lat po ukończeniu studiów.

Nauki o człowieku i ewolucja na University College London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 93 na 100 punktów wśród 19 respondentów.