Bioprocesy Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Bioprocessing)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University College London 77% 0% 3% £31200 179 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 78% 5% 4% £31200 179 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick - - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • A Typical Day in the Biopharmaceutical Manufacturing Industry
  1/4
 • Bioprocessing Career Pathway: Brian Avina of KGI's Master of Engineering Program
  2/4
 • Why "biofabrication" is the next industrial revolution | Suzanne Lee
  3/4
 • Bioprocess engineering
  4/4

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Biura ds. Studentów</a>

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Bioprocesy (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £29821 £34421 £39801
Zakres 25-75 percentyla £25703 - £33007 £27631 - £42945 £30576 - £50016

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £29360 £33143 £38655
Zakres 25-75 percentyla £26001 - £32955 £26783 - £40463 £30147 - £47333

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Bioprocesy

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Bioprocesy, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Bioprocesy wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Bioprocesy (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Bioprocesy w London South Bank University

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
15% Specjaliści inżynierii
5% Zawody administracyjne
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Architekci, dyplomowani technicy architektury, planiści
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Rozkład ocen

Studenci Bioprocesy w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Bioprocesy

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Bioprocesy.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Bioprocesy obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc

Średnia wynagrodzeń absolwentów Bioprocesy wyniosła £29821 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £34421 3 lata po ukończeniu studiów i £398015 lat po ukończeniu studiów.

Bioprocesy nowych leków (Nauka i Inżynieria) na University College London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 78 na 100 punktów wśród 51 respondentów.